Pomoc w Ochronie Danych Osobowych

Potrzebujesz pomocy dla Administratora Danych Osobowych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Nie wiesz co Cię czeka po zmianie przepisów o ochronei danych osobowych.

Oferujemy wsparcie ADO lub ABI (IOD) w zakresie:

 • bieżącą ocenę zgodności systemu ODO z przepisami prawa oraz stanem faktycznym,

  udzielanie konsultacji oraz sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych,

  pomoc w kontaktach z GIODO,

 • pomoc w zarządzaniu upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
 • pomoc przy prowadzeniu i aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowanie w sprawie udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe,
 • pomoc przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzania danych osobowych,
 • pomoc przy przygotowaniu wniosków zgłoszeń rejestracyjnych do GIODO oraz w aktualizacji już zarejestrowanych zbiorów danych osobowych,
 • wsparcie podczas prowadzenia korespondencji z GIODO,
 • opiniowanie wzorów dokumentów (w języku polskim) oraz właściwej realizacji obowiązku informacyjnego, dotyczącego ochrony danych osobowych (odpowiednie klauzule w dokumentach, przygotowywanych przez poszczególne działy organizacyjne),
 • comiesięczne szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, metodą e-learningu lub wideo-konferencji,
 • wsparcie podczas nadzorowania bieżących procesów przetwarzania danych osobowych,
 • udział podczas kontroli GIODO.

Skontaktuj się z naszym doradcą:

Przygotujemy indywidualną wycenę.

Udzielimy fachowej porady.

Przyjedziemy na konsultację.

Napisz do nas:

Nasi doradcy zawsze odpowiedzą na Państwa pytania.

Służymy zawsze fachową wiedzą:

: biuro@ochrona-danych.net

: biuro@opentech.com.pl