Dokumentacja ochrony danych osobowych

Dokumentacja ochrony danych osobowych

ochrona-danych-dokumentacja-80

Dokumentacja ochrony danych osobowych to oczywisty warunek, który musi spełnić każdy podmiot przetwarzający dane osobowe.  Zobowiązany jest  on do opracowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych. Prawidłowe jej opracowanie wymaga uwzględnienia specyfikę branży, realizowanych zadań i przyjętej kultury organizacyjnej. Dlatego opracowujemy dokumentację indywidualnie i nieszablonowo.

Opracowujemy kompleksową i indywidualnie dopasowaną dokumentację ochrony danych osobowych, która zgodna jest z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych oraz przepisów branżowych. Każda dokumentacja jest konsultowana z Państwem na każdym etapie, ponieważ będzie ona najlepiej przygotowana.

Opracujemy i wdrożymy:

  • politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,
  • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego z Państwa pracowników,
  • dokumenty pracownicze (oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności),
  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc)

Przygotowujemy również dokumentację w zakresie wprowadzenia nowej ustawy dotyczącej Ochrony Danych Osobowych w dniu 25.05.2018 r. na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Należy również pamiętać o tym, że w RODO zmienia się całkowicie podejście do dokumentacji w zakresie danych osobowych. RODO nie zawiera wytycznych w zakresie opracowania dokumentacji w zakresie danych osobowych, natomiast nie zwalania z obowiązku jej prowadzenia, wręcz przeciwnie. To Administrator (Danych Osobowych) ma przedstawić dokumentację, która będzie opisywać i wskazywać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych, ich zbierania, przetwarzania, usuwania czy udostępniania.

Skontaktuj się z naszym doradcą:

Przygotujemy indywidualną wycenę.

Udzielimy fachowej porady.

Przyjedziemy na konsultację.

Napisz do nas:

Nasi doradcy zawsze odpowiedzą na Państwa pytania.

Służymy zawsze fachową wiedzą:

: biuro@ochrona-danych.net

: biuro@opentech.com.pl