AKTUALNOŚCI

 • Przy sprzedaży węgla dochodzi do nadmiarowego pozyskiwania danych nabywców
  Prezes UODO wystąpiła do Ministra Finansów z prośbą o zmianę przepisów, które wymuszają na sprzedawcach węgla zbieranie od nabywców zbyt szerokiego zakresu ich danych osobowych. Przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. związane ze sprzedażą węgla, miały uprościć prowadzanie tej działalności, a doszło […]
 • PUODO – DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ NA RODO
  Gdy chodzi o kontrolę… Zanim pojawi się u Ciebie pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd pisemnie Cię o niej zawiadomi. Poproś pracownika Urzędu o okazanie upoważnienia do kontroli. Musi ono zawierać: podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji […]
 • Pomoc telefoniczna dla IOD
  Urząd Ochrony Danych Osobowych uruchomił specjalną infolinię dedykowaną inspektorom ochrony danych (IOD). Im wyższa jest fachowa wiedza i doświadczenie inspektora ochrony danych, tym większa szansa na zbudowanie w organizacji, która go wyznaczyła, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Mając tego świadomość, […]
 • Uwaga Oszuści RODO, Wyłudzający Opłaty – Dr Maciej Kawęcki ostrzega wraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych osobowych.
  Dyr. Departamentu Zarządzania Danymi i Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji Dr Maciej Kawęcki informuje, że nie należy odpowiadać, ani dokonywać wpłat na wezwania na rzecz Instytutu Ochrony Danych Osobowych. Jest to wyłudzenie opłaty pod rygorem […]

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Nasz Cel

Ochrona Danych Osobowych – RODO – Nasz Cel by zapewnić Ci przetwarzanie danych zgodnie z prawem.

Nasza działalność związana jest z zapewnieniem naszym klientom najwyższej jakości usług z naciskiem na praktyczne rozwiązania i dopasowanie poszczególnych rozwiązań dla specyfiki prowadzonej działalności w zakresie Ochrony Danych Osobowych.  Działania naszej firmy polegają nie tylko na przygotowaniu i zabezpieczaniu pod względem formalno – prawnym Państwa organizacji w zakresie ochrony danych osobowych, ale także w zakresie wskazanie na rozwiązania techniczne, logistyczne w tym zakresie.

Szkolimy również pracowników, działy kierownicze w zakresie ochrony danych osobowych oraz prowadzimy praktyczne warsztaty, w celu podejścia analitycznego do przetwarzania danych osobowych.  Zapewniamy firmie stabilny rozwój, zapewniając poziom bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych, co naszym klientom pozwala na ukierunkowanie swoim działań.

Wdrażamy RODO w instytucjach publicznych  i podmiotach gospodarczych.  Prowadzimy szkolenia grupowe pracowników firm, Administratorów Danych Osobowych oraz  Inspektorów Ochrony Danych. 

Zajmujemy się analizą w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, także wdrożeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa informacji według norm ISO.

O NAS

Pomagamy naszym klientom chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą danych osobowych. Dostarczamy nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.

ochrona-danych-osobowych-praca

Nasza działalność dedykowana jest wszystkim podmiotom, które chcą poznać, zrozumieć i wdrożyć zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.