9 kwietnia 2020

20 posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 7.04.2020 r.

Dwudzieste posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych – zakres przygotowywanych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w walce z pandemią COVID-19 Podczas 20. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 7 kwietnia Europejska Rada Ochrony Danych przyznała szczegółowe mandaty swoim podgrupom eksperckim, celem opracowania wskazówek 
8 kwietnia 2020

Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane nadmiarowe?

Czy zasada minimalizacji danych oznacza, że z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane nadmiarowe, które zostały pozyskane jeszcze przed rozpoczęciem stosowania RODO? Czyli, czy konieczne jest zanonimizowanie danych pracowników (w tym także znajdujących się w archiwum zakładowym) pozyskanych wcześniej na podstawie obowiązujących przepisów,
8 kwietnia 2020

Główny Geodeta Kraju zobowiązany do zaprzestania publikowania numeru ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2

Prezes UODO na podstawie z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych, nakazując zaprzestanie ich publikowania na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) do
21 marca 2020

Oświadczenie Przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych podczas pandemii COVID-19

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje następujące oświadczenie: Rządy, organizacje publiczne i prywatne w całej Europie podejmują środki mające na celu ograniczenie i złagodzenie skutków pandemii COVID-19. Może
14 listopada 2019
UODO

Nagrywanie i transmisje z posiedzeń w samorządach, a ochrona danych

Minimalizacja danych, ich anonimizacja i zasady udostępniania nagrań – to tylko niektóre elementy, jakie muszą wziąć pod uwagę administratorzy w związku obowiązkiem nagrywania i transmisji obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli np. rad gmin, powiatu. Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji
8 listopada 2019

Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?

Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Na straży tego prawa stoi organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Status i kompetencje Prezesa UODO Prezes UODO to niezależny organ, który stoi na
30 października 2019
Kara PUODO

Kara PUODO dla Urzędu

Jednostki samorządu terytorialnego też muszą się liczyć z karą za nieprzestrzeganie RODO. Jednym z powodów nałożenia kary w wysokości 40 tys. na burmistrza miasta było to, że nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, którym przekazywał dane.   Umowa powierzenia nie została
11 października 2019

Jak chronić swoje dane osobowe?

Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się jednak, że w przypadku utraty danych osobowych, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, dane te użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów.
10 sierpnia 2019
Foto facebook

Obowiązek informacyjny na Facebook -u.

Użycie wtyczki „Lubię to” prowadzi do współadministrowania danymi osobowymi Podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich witrynach internetowych są wspólnie z Facebookiem (dostawcą wtyczki społecznościowej) administratorami danych osobowych osób korzystających z witryn takich podmiotów. Przy czym odpowiedzialność tych podmiotów ogranicza się do operacji