11 października 2019

Jak chronić swoje dane osobowe?

Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się jednak, że w przypadku utraty danych osobowych, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, dane te użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów. […]
10 sierpnia 2019
Foto facebook

Obowiązek informacyjny na Facebook -u.

Użycie wtyczki „Lubię to” prowadzi do współadministrowania danymi osobowymi Podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich witrynach internetowych są wspólnie z Facebookiem (dostawcą wtyczki społecznościowej) administratorami danych osobowych osób korzystających z witryn takich podmiotów. Przy czym odpowiedzialność tych podmiotów ogranicza się do operacji […]
1 sierpnia 2019
Naruszenie

Naruszenie danych osobowych – wskazówki UODO

Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, musi odnosić się do konkretnej sytuacji i być zgodne z zasadą przejrzystości. Analiza wpływających do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych dowodzi, że jedynie część administratorów starannie wywiązuje się z obowiązku […]
31 lipca 2019
IT system

Zagrożone urządzenia medyczne

Zespół analityków bezpieczeństwa z firmy Armis z Kalifornii ujawnił odkrycie 11 luk w jednym z najczęściej używanych systemów operacyjnych IoT na świecie. System VxWorks jest tak powszechny, że używany jest na ponad 2 miliardach urządzeń na całym świecie, w tym […]
18 lipca 2019
dok_medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi …

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi działającemu przez pełnomocnika. Zwolnienie z VAT usługi wykonywanej dla pacjenta. Dokumentacja medyczna Począwszy od 4 maja br. pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być udostępniana pacjentowi przez podmiot leczniczy za darmo. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku […]
10 lipca 2019
UODO

Zmieniony wykaz operacji przetwarzania …

Czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, wymagają przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. Wymóg taki istnieje także, gdy administratorzy danych  monitorują zachowania osób w kilku państwach członkowskich. 8 lipca 2019 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat […]
18 lutego 2019
mf

Przy sprzedaży węgla dochodzi do nadmiarowego pozyskiwania danych nabywców

Prezes UODO wystąpiła do Ministra Finansów z prośbą o zmianę przepisów, które wymuszają na sprzedawcach węgla zbieranie od nabywców zbyt szerokiego zakresu ich danych osobowych. Przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. związane ze sprzedażą węgla, miały uprościć prowadzanie tej działalności, a doszło […]
14 lutego 2019
dane

PUODO – DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ NA RODO

Gdy chodzi o kontrolę… Zanim pojawi się u Ciebie pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd pisemnie Cię o niej zawiadomi. Poproś pracownika Urzędu o okazanie upoważnienia do kontroli. Musi ono zawierać: podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji […]
14 lutego 2019
phone

Pomoc telefoniczna dla IOD

Urząd Ochrony Danych Osobowych uruchomił specjalną infolinię dedykowaną inspektorom ochrony danych (IOD). Im wyższa jest fachowa wiedza i doświadczenie inspektora ochrony danych, tym większa szansa na zbudowanie w organizacji, która go wyznaczyła, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Mając tego świadomość, […]